Přeskočit na obsah

Nová éra ověřování veřejných listin: Čína přijímá Apostilaci

Apostila nahrazuje superlegalizaci

Od 7. listopadu 2023 dojde k významné změně v procesu ověřování veřejných listin mezi Českou republikou a Čínou, kdy apostilace nahradí dosavadní požadavek na konzulární ověření, známé jako superlegalizace. Tato změna je důsledkem přistoupení Číny k Úmluvě o zrušení požadavků na ověřování cizích veřejných listin, což zjednodušuje proces ověřování dokumentů potřebných pro obchodní a osobní účely.

Jaké dokumenty jsou ovlivněny?

Úmluva pokrývá široký rozsah veřejných listin, včetně těch vydávaných místními úřady, školními institucemi, ministerstvy nebo soudy. Apostila slouží k ověření pravosti podpisu a pečeti na dokumentu, avšak nezaručuje automatickou akceptaci dokumentu čínskými orgány. Je doporučeno ověřit si u příslušné čínské instituce specifické požadavky na dokumenty.

Co to znamená pro vás?

Pokud budete potřebovat ověřit dokumenty pro použití v pevninské Číně, postačí apostila vydaná v České republice. Pro dokumenty z Číny určené pro český trh bude obdobně potřeba apostila z Číny. Více informací o postupu a vyřízení apostily naleznete na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČLR a na webových stránkách českých institucí.

Závěr

Změna procesu ověřování dokumentů mezi Českou republikou a Čínou je zásadní. Umožňuje rychlejší a efektivnější práci s dokumenty, a tím usnadňuje mezinárodní obchod a mobilitu. Je však důležité si ověřit specifické požadavky a být dobře připraveni na nové postupy.