Přeskočit na obsah

Vysílací dopis (Broadcast Sending Letter)

Vydává česká, případně zahraniční firma (buď v českém nebo anglickém jazyce), jenž vysílá své zaměstnance do Číny. Dodává se pouze v případě o vícevstupé vízum nebo pokud žádost podává cizinec či OSVČ. Součástí žádosti je nutné doložit výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku.

Vysílací dopis musí obsahovat:

  • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, národnost, číslo cestovního pasu a platnost, funkce ve firmě;
  • informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy;
  • informace o vysílající organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení vysílacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za vysílající stranu;
  • u cizince navíc informace, kdy nastoupil do pracovního režimu a jestli má smlouvu na dobu určitou (do kterého data?) nebo neurčitou.

Při žádosti o vícevstupé „M“ vízum musí být jak ve zvacím dopisu, tak ve vysílacím dopisu uvedeny informace o tom, že se žadatel bude ucházet o vícevstupé „M“ vízum. Dále je třeba uvést platnost požadovaného víza a délku pobytu, aby bylo zajištěno, že cestování bude možné v celém období potřebného pobytu.

Nejčastější chyby ve vysílacích dopisech:

  • není popsán přesný účel cesty (business meeting je všeobecné);
  • vztah mezi čínskou a českou společností;
  • podpis a razítko

Aktuální vzor vysílacího dopisu (ve Wordu) Vám zašleme  po vytvoření objednávky.