Přeskočit na obsah

Aktuální podmínky pro získání víza

07 / 2024

poskytujeme stále aktuální informace

Požadavky na čínské vízum

 • Originál cestovní pas a jeho fotokopie (barevná, případně černobílá) dvojstrany s fotografií. Musí mít platnost alespoň šest měsíců po návratu a min. dvě volné strany. Není nutné mít biometrický pas.
  – Pokud je žadatel držitelem více než jednoho cestovního pasu, musí předložit všechny platné cestovní doklady a jejich fotokopie. Po celou dobu vyřízení víza, zůstávají na ambasádě.
 • Vyplnit Application Form „Žádost o vízum do Čínské lidové republiky„.
  – Formulář musí být vyplněn v anglickém jazyce bez diakritiky.
 • 1x současná barevná originální fotografie (bílé pozadí, pokud máte brýle, tak bez brýlí) pasového formátu, NElepit na formulář! Pouze přiložte.
 • Cizinec musí doložit potvrzení o povolení k pobytu na území ČR nebo platnou pracovní smlouvu (originál k nahlédnutí, kopie zůstává na ambasádě) nebo jednoduché potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele.

Do 31. prosince 2024 se nebudou snímat otisky prstů u žadatelů o 1-2 vstupová víza typu „M“, „L“, „Q2“, „G“, „R“ a „C“. Můžeme podat žádost bez vaší účasti!

NAVÍC PRO OBCHODNÍ VÍZUM "M"

  • Zvací dopis od čínské zvoucí organizace. Pokud si žádáte o multi-vstupá víza až na 5 let, je nutné doložit předešlé vízum/víza a vstupní razítka. Jestli tyto údaje nemáte uchované, tak napíšete prohlášení a ambasáda se pokusí údaje dohledat. Pokud jste nikdy nebyli v Číně, můžete si požádat o multi-vstup na jeden rok.
  • Vysílací dopis dopis je nutné doložit pouze v případě, kdy žádáte o více-vstupá víza.
  • Výpis z obchodního rejstříku české čínské společnosti.

NAVÍC PRO TURISTICKÉ VÍZUM "L"

  • Cestovní itinerář.
  • Zpáteční letenka, případně jen rezervace.
  • Rezervace hotelu.
  • Nebo zvací dopis vydaný organizací (např. cestovní kanceláří) nebo jednotlivcem v Číně.

OSTATNÍ TYPY VÍZ

Víza do číny

Užitečné informace

Vízové centrum je v současné době otevřené od pondělí do pátku a to pouze po předem sjednaném termínu. Odběr cestovního pasu s čínským vízem je obvykle o týden později.

1 MĚSÍC

Optimální doba pro vyřízení víza před odletem do Číny.

PLATNOST VÍZA

Platnost čínského víza je max. 90 dnů od data jeho vystavení. Do této doby musíte vstoupit do Číny. Přičemž maximální pobyt na jeden vstup je obvykle 30 až 90 dnů (záleží na dodaných dokumentech).

COVID-19 INFO

Aktuální informace můžete sledovat na našich stránkách.

MĚLI BYSTE VĚDĚT...

 • Opět je možné žádat o jakýkoliv typ víza, včetně turistických.
 • Do Číny mohou cestovat i neočkovaní a není vyžadován RT-PCR či antigenní test ani vyplňování „Karty výstupní/vstupní zdravotní deklarace Čínské lidové republiky“..
 • Obnovení vstupních víz vydaných před 28. březnem 2020, která jsou ještě v době platnosti.
 • Lidé, kteří často cestují (mají hodně razítek v pasu) např. do Turecka a podobné země, u kterých je obecný problém s terorismem. Platí to i v případě, že v těchto zemích byl žadatel více jak 30 dní v kuse (např. pracoval, studoval, atp.). Tito žadatelé musí vyplnit navíc tento formulář.
 • Od 9. srpna 2023 do 31. prosince 2024 upouští od snímání otisků prstů u žadatelů, kteří splňují podmínky pro žádost o vízum typu „R“ a u žadatelů, kteří splňují podmínky pro žádost o 1-2 vstupová víza typu „M“ (obchodní), „L“ (turistika), „Q2“ (návštěva příbuzných), „G“ (tranzit) a „C“ (posádky). Ostatní klienti se musí dostavit na otisky prstů.
 • Před samotnou návštěvou je potřeba nám zaslat veškeré dokumenty elektronicky ke kontrole. Pokud budou všechny dokumenty v pořádku obdržíte nejbližší možný termín k podání žádosti.
 • Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat i další dokumenty. O udělení čínského víza, jeho platnosti či o délce pobytu rozhoduje konzulární pracovník.
 • Žadatel o vízum do Číny zodpovídá za správnost osobních údajů, údajů o cestovních dokladech uvedených jak v žádosti, tak i ve zvacím dopise od zahraničního partnera, případně vysílacího dopisu.
 • Pokud nám budete zasílat cestovní pas a jiné dokumenty, využijte buď kurýrní službu nebo EMS (Česká pošta), kde můžete pojistit zásilku na 50 000 Kč. Vyhněte se obyčejným či doporučeným zásilkám.

FAQ - Dotazy a odpovědi

Konzulární oddělení bude pro veřejnost uzavřeno v době svátků ve dnech: 1.1. (Nový rok), 12.-14.2. (Svátky jara), 1.4. (Velikonoce), 1.5. (Svátek práce), 10.6. (Svátek dračích člunů), 17.9. (Svátek středu podzimu), 30.9.-2.10. (Státní svátek).

Obvyklá doba od předání žádosti a získání čínského víza jsou čtyři pracovní dny. V expresním režimu získáte vízum za tři dny.

Pro zpracování žádosti o vízum požadujeme nevratnou zálohovou platbu ve výši 2 999 Kč. Tato platba pokrývá poskytnutí potřebných materiálů, vzorů dopisů, kontrolu a případné úpravy vašich dokumentů, naše know-how v oblasti získávání víza a další související služby, které nabízíme v rámci našeho procesu žádosti o vízum. Zálohová platba je konečná a nevratná.

Konečná faktura za zajištění víza do Číny bude vystavena po podání žádosti o vízum na vízové centrum. Následně musíte zaplatit celou částku uvedenou na faktuře do druhého pracovního dne od obdržení faktury, a to bankovním převodem na číslo účtu 1970767311 / 5500, případně platební kartou.

Ano, ambasáda Vám do cestovního pasu nalepí na jednu stranu čínské vízum. Cestovní pas musí mít platnost alespoň 6 měsíců po návratu, s min. 2 volnými stranami pro vízum. Myslete na to, pokud žádáte o více vstupé víza, abyste měli dostatečnou platnost.

Od 9. srpna do 31. prosince 2023 se nebudou snímat otisky prstů u žadatelů o víza typu „R“, ani u žadatelů o 1-2 vstupová víza typu „M“, „L“, „Q2“, „G“ a „C“. Můžeme podat žádost bez vaší účasti.

Ano, je to možné za příplatek, kde vízum získáte za 3 dny.

Cizinec musí předložit originál a kopii „Povolení k pobytu“, případně pracovní smlouvu. Vysílací dopis je potřeba jen u multi-vstupých víz.

Nepotřebujete, pokud váš pobyt nepřesáhne tři měsíce.

Pokud je žadatel osoba mladší 18-ti let, je třeba doložit notářsky ověřený souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte do Číny, opis rodného listu a kopie občanských průkazů nebo cestovních pasů obou rodičů.

Zkratka Čínské lidové republiky. V angličtině se můžete setkat se zkratkou PRC (dnes se běžně používá na výrobcích Made in PRC) – People’s Republic of China.