Přeskočit na obsah

Kategorie čínských víz

Pokud cestujete do Čínské lidové republiky, tak potřebujete zajistit vízum. Ty se dělí na různé kategorie v závislosti na vaší cestě. Prozkoumejte, která víza jsou určená právě vám.

 • Komerční a obchodní aktivity.
 • Sportovci, trenéři, týmový lékaři, asistenti a dalšího personálu, který se účastní sportovních soutěží.
 • Účast na nesportovních akcích (např. zpěv, soutěže krásy, Guiness, jazykové, znalostní soutěže, matematické olympiády apod.).

Podle oboustranného ujednání o vzájemnosti víz mezi Čínou a Českou republikou mohou čeští obchodníci (podnikatelé) požádat o vícevstupní vízum M s max. dobou platnosti 5 let a max. dobou délky pobytu 90 dnů (pokud se délka platnosti cestovního pasu žadatele rovná nebo je kratší než požadovaná délka platnosti víza + se připočítá délka doby pobytu, pak se doba platnosti víza adekvátně zkracuje).

Osoby, které cestují do Číny za účelem nekomerčních aktivit, jako jsou výměny, návštěvy, výzkum (ne déle než 180 dnů).

 • Běžná nekomerční návštěva.
 • Kulturní výměny-nekomerční kulturní vystoupení.
 • Zahraniční odborníci jejichž délka doby pobytu nepřesáhne dobu 90 dnů.
 • Zaměstnanci (i soukromých), stážisti zaměstnaných diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady v Číně, jejichž délka doby pobytu v Číně nepřesáhne dobu 90 dnů.

Ti, kteří cestují do Číny za účelem turistiky (délka doby pobytu nepřesáhne 180 dnů).

 • Běžná turistika.
 • Cesta vlastním dopravním prostředkem.
 • Cesta na výletní lodi.

Ti, kteří cestují do Číny za účelem zaměstnání, v případě:

 • komerčního kulturního vystoupení,
 • plnění příslušných krátkodobých pracovních úkolů (délka pobytu nepřesáhne dobu 90 dnů),
 • standardního běžného zaměstnání (práce nad 90 dnů),
 • technického personálu, který pracuje v oblasti námořní ropné těžby,
 • reprezentanti a zástupci zahraničních reprezentativních zastoupení, které dlouhodobě působí v Číně,
 • zahraničních zaměstnanců (včetně soukromých) a stážistů (s délkou pobytu více než 90 dnů) zaměstnaných na zahraničním diplomatickém nebo konzulárním úřadu v Číně,
 • zaměstnanců (včetně soukromých) a stážistů (s délkou pobytu více než 90 dnů) zaměstnaných u zastoupení mezinárodních organizací v Číně,
 • personálu (ne novináři) zahraničních tiskových agentur.

Členové posádek mezinárodních letadel, členové mezinárodního vlakového personálu, lodních posádek (a jejich doprovázející rodinní příslušníci), kteří cestují do Číny plnit přepravní úkoly v letectví, lodní přepravě a řidiči mezinárodní silniční dopravy.

Osoby, které cestují do Číny za účelem trvalého pobytu.

Osoby tranzitující přes území Číny, v případě:

 • běžného tranzitu,
 • že jste členem lodní posádky a cestujete za účelem nalodění se na loď.

Zahraniční talenty na vysoké úrovni a specializaci, které Čína potřebuje.

Rodinní příslušníci cizinců pobývajících v Číně z důvodu zaměstnání, studia apod., kteří cestují do Číny na dlouhodobou návštěvu (více než 180 dnů) a ti, kteří potřebují pobývat v Číně po dobu více než 180 dnů z důvodu jiných osobních záležitostí.

Okruh rodinných příslušníků: manžel/manželka, rodiče, tchán/tchýně, nezletilé děti do 18 let, v případě:

 • dlouhodobé rodinné návštěvy,
 • ti, kteří žádají o vízum současně s hlavním žadatelem (tj. žadatel, který žádá o vízum typu Z nebo X1),
 • doprovázejících rodinných příslušníků dlouhodobě pobývajících zahraničních novinářů.

Rodinní příslušníci cizinců pobývajících v Číně z důvodu zaměstnání, studia apod., kteří cestují do Číny na krátkodobou návštěvu (méně než 180 dnů) a ti, jejichž pobyt v Číně z důvodu jiných osobních záležitostí nepřesáhne dobu 180 dnů.

Okruh rodinných příslušníků: manžel/manželka, rodiče, tchán/tchýně, děti, manželé/manželky dětí, sourozenci, prarodiče, vnoučata v případě:

 • krátkodobé rodinné návštěvy,
 • cesty za účelem zdravotního léčení,
 • doprovázejících pečujících osob (rodinných příslušníků léčené osoby),
 • dědického řízení,
 • soudního řízení,
 • cest z důvodu vlastnictví nemovitosti v Číně,
 • krátkodobých návštěv příbuzných zaměstnanců zahraničních diplomatických nebo konzulárních úřadů v Číně (vyjma manželů/manželek a nezletilých dětí do 18 let).

Dlouhodobě akreditovaní zahraniční novináři zahraničních zpravodajských a tiskových agentur v Číně (délka pobytu je více než 180 dnů).

Novinář je ten, kdo se zabývá zpravodajstvím a je to jeho hlavní činností, včetně ředitele agentury, šéfredaktora, redaktora, producenta, programového moderátora, fotoreportéra, textového reportéra, kameramana, osvětlovače, zvukaře apod.

Zahraniční novináři, kteří cestují do Číny za účelem krátkodobých reportáží, rozhovorů (délka doby pobytu nepřesáhne 180 dnů).

Zahraničními tiskovými a zpravodajskými agenturami se označují noviny specializující se na zpravodajství, časopisy, tiskové a fotografické agentury, rozhlasové a televizní stanice a další mediální organizace, které jsou v souladu se zákony registrované mimo Čínu a specializují se na zpravodajství.

Novinář je ten, kdo se zabývá zpravodajstvím a je to jeho hlavní činností, včetně ředitele agentury, šéfredaktora, redaktora, producenta, programového moderátora, fotoreportéra, textového reportéra, kameramana, osvětlovače, zvukaře apod.

Rodinní příslušníci čínských občanů, kteří žádají o pobyt v Číně za účelem sloučení rodiny, rodinní příslušníci cizinců, kteří mají v Číně status trvale žijícího cizince a též ti, kteří žádají o pobyt v Číně z důvodu pěstounské péče.

Okruh rodinných příslušníků: manžel/manželka, rodiče, tchán/tchýně, děti, manželé/manželky dětí, sourozenci, prarodiče, vnoučata v případě:

 • sloučení s rodinou,
 • pěstounské péče.

Rodinní příslušníci čínských občanů, kteří cestují do Číny za účelem krátkodobé návštěvy příbuzných a rodinní příslušníci cizinců, kteří mají v Číně status trvale žijícího cizince, přičemž délka pobytu nesmí přesáhnout dobu 180 dnů.

Osoby, které cestují do Číny za účelem dlouhodobého studia (délka doby pobytu přesahuje 180 dnů), v případě:
 • studia na základní, střední a vysoké škole,
 • těch, kteří se účastní lékařské stáže.
Ti, kteří cestují do Číny za účelem krátkodobého studia (délka doby pobytu nepřesáhne 180 dnů), včetně studia na základní, střední, vysoké škole, ve vzdělávacích a jazykových kurzech apod. pořádaných vzdělávacími institucemi v Číně.

Stručný přehled kategorií čínských víz v PDF.

Aktuální požadavky čínské ambasády k jednotlivým druhům víza najdete na jejich stránkách.

Výpis kategorií víz

Víza kategorie „M“

 • Komerční a obchodní aktivity.
 • Sportovci, trenéři, týmový lékaři, asistenti a dalšího personálu, který se účastní sportovních soutěží.
 • Účast na nesportovních akcích (např. zpěv, soutěže krásy, Guiness, jazykové, znalostní soutěže, matematické olympiády apod.).

Podle oboustranného ujednání o vzájemnosti víz mezi Čínou a Českou republikou mohou čeští obchodníci (podnikatelé) požádat o vícevstupní vízum M s max. dobou platnosti 5 let a max. dobou délky pobytu 90 dnů (pokud se délka platnosti cestovního pasu žadatele rovná nebo je kratší než požadovaná délka platnosti víza + se připočítá délka doby pobytu, pak se doba platnosti víza adekvátně zkracuje).

Víza kategorie „F“

Osoby, které cestují do Číny za účelem nekomerčních aktivit, jako jsou výměny, návštěvy, výzkum (ne déle než 180 dnů).

 • Běžná nekomerční návštěva.
 • Kulturní výměny-nekomerční kulturní vystoupení.
 • Zahraniční odborníci jejichž délka doby pobytu nepřesáhne dobu 90 dnů.
 • Zaměstnanci (i soukromých), stážisti zaměstnaných diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady v Číně, jejichž délka doby pobytu v Číně nepřesáhne dobu 90 dnů.

Víza kategorie „L“

Ti, kteří cestují do Číny za účelem turistiky (délka doby pobytu nepřesáhne 180 dnů).

 • Běžná turistika.
 • Cesta vlastním dopravním prostředkem.
 • Cesta na výletní lodi.

Víza kategorie „Z“

Ti, kteří cestují do Číny za účelem zaměstnání, v případě:

 • komerčního kulturního vystoupení,
 • plnění příslušných krátkodobých pracovních úkolů (délka pobytu nepřesáhne dobu 90 dnů),
 • standardního běžného zaměstnání (práce nad 90 dnů),
 • technického personálu, který pracuje v oblasti námořní ropné těžby,
 • reprezentanti a zástupci zahraničních reprezentativních zastoupení, které dlouhodobě působí v Číně,
 • zahraničních zaměstnanců (včetně soukromých) a stážistů (s délkou pobytu více než 90 dnů) zaměstnaných na zahraničním diplomatickém nebo konzulárním úřadu v Číně,
 • zaměstnanců (včetně soukromých) a stážistů (s délkou pobytu více než 90 dnů) zaměstnaných u zastoupení mezinárodních organizací v Číně,
 • personálu (ne novináři) zahraničních tiskových agentur.

Víza kategorie „C“

Členové posádek mezinárodních letadel, členové mezinárodního vlakového personálu, lodních posádek (a jejich doprovázející rodinní příslušníci), kteří cestují do Číny plnit přepravní úkoly v letectví, lodní přepravě a řidiči mezinárodní silniční dopravy.

Víza kategorie „D“

Osoby, které cestují do Číny za účelem trvalého pobytu.

Víza kategorie „G“

Osoby tranzitující přes území Číny, v případě:

 • běžného tranzitu,
 • že jste členem lodní posádky a cestujete za účelem nalodění se na loď.

Víza kategorie „R“

Zahraniční talenty na vysoké úrovni a specializaci, které Čína potřebuje.

Víza kategorie „S1“

Rodinní příslušníci cizinců pobývajících v Číně z důvodu zaměstnání, studia apod., kteří cestují do Číny na dlouhodobou návštěvu (více než 180 dnů) a ti, kteří potřebují pobývat v Číně po dobu více než 180 dnů z důvodu jiných osobních záležitostí.

Okruh rodinných příslušníků: manžel/manželka, rodiče, tchán/tchýně, nezletilé děti do 18 let, v případě:

 • dlouhodobé rodinné návštěvy,
 • ti, kteří žádají o vízum současně s hlavním žadatelem (tj. žadatel, který žádá o vízum typu Z nebo X1),
 • doprovázejících rodinných příslušníků dlouhodobě pobývajících zahraničních novinářů.

Víza kategorie „S2“

Rodinní příslušníci cizinců pobývajících v Číně z důvodu zaměstnání, studia apod., kteří cestují do Číny na krátkodobou návštěvu (méně než 180 dnů) a ti, jejichž pobyt v Číně z důvodu jiných osobních záležitostí nepřesáhne dobu 180 dnů.

Okruh rodinných příslušníků: manžel/manželka, rodiče, tchán/tchýně, děti, manželé/manželky dětí, sourozenci, prarodiče, vnoučata v případě:

 • krátkodobé rodinné návštěvy,
 • cesty za účelem zdravotního léčení,
 • doprovázejících pečujících osob (rodinných příslušníků léčené osoby),
 • dědického řízení,
 • soudního řízení,
 • cest z důvodu vlastnictví nemovitosti v Číně,
 • krátkodobých návštěv příbuzných zaměstnanců zahraničních diplomatických nebo konzulárních úřadů v Číně (vyjma manželů/manželek a nezletilých dětí do 18 let).

Víza kategorie „J1“

Dlouhodobě akreditovaní zahraniční novináři zahraničních zpravodajských a tiskových agentur v Číně (délka pobytu je více než 180 dnů).

Novinář je ten, kdo se zabývá zpravodajstvím a je to jeho hlavní činností, včetně ředitele agentury, šéfredaktora, redaktora, producenta, programového moderátora, fotoreportéra, textového reportéra, kameramana, osvětlovače, zvukaře apod.

Víza kategorie „J2“

Zahraniční novináři, kteří cestují do Číny za účelem krátkodobých reportáží, rozhovorů (délka doby pobytu nepřesáhne 180 dnů).

Zahraničními tiskovými a zpravodajskými agenturami se označují noviny specializující se na zpravodajství, časopisy, tiskové a fotografické agentury, rozhlasové a televizní stanice a další mediální organizace, které jsou v souladu se zákony registrované mimo Čínu a specializují se na zpravodajství.

Novinář je ten, kdo se zabývá zpravodajstvím a je to jeho hlavní činností, včetně ředitele agentury, šéfredaktora, redaktora, producenta, programového moderátora, fotoreportéra, textového reportéra, kameramana, osvětlovače, zvukaře apod.

Víza kategorie „Q1“

Rodinní příslušníci čínských občanů, kteří žádají o pobyt v Číně za účelem sloučení rodiny, rodinní příslušníci cizinců, kteří mají v Číně status trvale žijícího cizince a též ti, kteří žádají o pobyt v Číně z důvodu pěstounské péče.

Okruh rodinných příslušníků: manžel/manželka, rodiče, tchán/tchýně, děti, manželé/manželky dětí, sourozenci, prarodiče, vnoučata v případě:

 • sloučení s rodinou,
 • pěstounské péče.

Víza kategorie „Q2“

Rodinní příslušníci čínských občanů, kteří cestují do Číny za účelem krátkodobé návštěvy příbuzných a rodinní příslušníci cizinců, kteří mají v Číně status trvale žijícího cizince, přičemž délka pobytu nesmí přesáhnout dobu 180 dnů.

Víza kategorie „X1″

Osoby, které cestují do Číny za účelem dlouhodobého studia (délka doby pobytu přesahuje 180 dnů), v případě:
 • studia na základní, střední a vysoké škole,
 • těch, kteří se účastní lékařské stáže.

Víza kategorie „X2″

Ti, kteří cestují do Číny za účelem krátkodobého studia (délka doby pobytu nepřesáhne 180 dnů), včetně studia na základní, střední, vysoké škole, ve vzdělávacích a jazykových kurzech apod. pořádaných vzdělávacími institucemi v Číně.