UPOZORNĚNÍ: COVID-19 INFO | AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ VÍZA

Víza do Číny

Žádost o vyřízení víza do Číny

Vyplňte jednoduchý formulář a odešlete objednávku. Obvykle Vás obratem kontaktujeme.

OBJEDNÁVKA - Víza formulář

Využijte naše služby a získejte vízum do Číny s jistotou a garancí. Vízový servis zajišťujeme od roku 2008.

Aktuální podmínky pro zajištění víza do Číny. Informace zde.

Vyberte požadovanou službu:

Chci zajistit:   ceník služeb
Chci slevu:
Termín odletu:
Státní příslušnost:
Poznámka:

Kontaktní údaje:

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:

Fakturační údaje:

Název firmy:
Jméno a příjmení:
Ulice a číslo popisné:
PSČ:
Město:
Stát:
IČ:
DIČ:

Dodací adresa:

Pokud zvolíte tuto možnost, zašleme Vám cestovní pas nazpět. V opačném případě si vyzvednete cestovní pas osobně u nás v kanceláři v Praze.

Název firmy:
Jméno a příjmení:
Ulice a číslo popisné:
PSČ:
Město:

Seznam dodaných cestovních pasů:

+ Přidat pole

Po odeslání formuláře budete na další stránce informovaní o dalších krocích. Současně Vám přijde potvrzení e-mailem.

X

Ručím za správnost dodaných podkladů a zároveň potvrzuji, že jsem byl seznámen s podmínkami poskytování služeb a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti JOUTRIP LTD, odštěpný závod, Václavské nám. 808/66, 110 00, Praha 1, Česká republika, IČ: 05431221 (dále jen „správce“), k jejich uchování a zpracování mých osobních údajů zvláštní kategorie v rozsahu obsažené ve formuláři žádosti o vízum za účelem zprostředkování víz do Čínské lidové republiky.

Souhlas uděluji po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu nezbytně nutnou pro navazující účely zpracování. Dále souhlasím s tím, že moje údaje mohou být předány třetím subjektům, a to za účelem poskytnutí výše uvedené služby. Jsem si vědom svého práva tento souhlas odvolat bez udání důvodu, žádat výmaz či opravu údajů. V případě, že tento souhlas uděluji za třetí osobu, prohlašuji, že jsem touto osobou zmocněn k poskytnutí jejích osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke zpracování jejích osobních údajů za výše uvedeným účelem.

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle Zásad zpracování osobních údajů správcem dostupných zde: http://www.vizadociny.cz/podminky. V ceně víza jsou zahrnuty veškeré poplatky a ceny jsou uvedeny s DPH. Konzulární pracovník rozhoduje o udělení víza, jeho platnosti či o délce pobytu.