Přeskočit na obsah

Osvědčení o registraci čínské společnosti

Pro získání čínského víza je vyžadováno konzulátem, aby žadatel předložil společně se zvacím dopisem i osvědčení o registraci čínské společnosti, zkráceně obchodní licence.

Obchodní licence obsahuje základní informace, které čínská společnost musí zveřejnit pro veřejnost, včetně devíti položek informací následujícího charakteru:

  1. Unifikovaný sociální kreditní kód, registrační číslo;
  2. Název subjektu, jeho právní čínský název; čínské společnosti nemají právní anglické názvy;
  3. Typ společnosti, forma obchodní organizace;
  4. Právní zástupce, osoba oprávněná jednat jménem společnosti a být odpovědná za porušení společnosti za určitých okolností;
  5. Obchodní rozsah, ve kterém se její skutečný podnikatelský záměr zobrazuje;
  6. Registrovaný kapitál, částka, kterou majitelé přislíbili přispět do společnosti;
  7. Datum založení, datum jejího založení;
  8. Doba existence, období jeho existence, na základě něhož můžete určit, zda je společnost v současné době v provozu;
  9. Adresa, místo registrace podnikání společnosti. V praxi mnoho čínských společností kromě továren skutečně podniká na různých adresách.

Je důležité upozornit, že v Číně existuje několik typů obchodních licencí, a každý typ může mít různé požadavky na informace, které musí být uvedeny. Například některé licence mohou vyžadovat podrobnější informace o majitelích společnosti, než je uvedeno v seznamu devíti položek. Proto by měli klienti být obezřetní a zajistit si dostatečné informace o konkrétní obchodní licenci, kterou chtějí ověřit, a případně vyhledat odbornou pomoc.

Upozornění: Dbejte na to, aby vám čínská strana zaslala čistý výpis. Někteří tam dopisují texty, aby nebyl dokument zneužitý. V tomto případě je nutné, aby tam bylo napsáno „Only for Visa Application„. Nic jiného není akceptovatelné.

Vzor obchodní licence

Obchodní licence (Business License) čínské společnosti - VZOR

Existuje několik způsobů, jak ověřit platnost certifikátu registrace. Jedním z nich je použití webové stránky, která je provozována čínskou vládou a umožňuje Vám vyhledat certifikát registrace podle názvu společnosti, identifikačního čísla nebo jiných údajů. Další možností je kontaktovat čínskou obchodní komoru nebo jinou relevantní organizaci a požádat je o ověření certifikátu.

Je také důležité si uvědomit, že platnost certifikátu není jediným faktorem, který by měl být zohledněn při posuzování důvěryhodnosti čínské společnosti. Je třeba provést detailní analýzu společnosti a zhodnotit další faktory, jako jsou historické údaje, referenční kontakty a recenze od jiných investorů.

V případě, že máte zájem o ověření certifikátu registrace čínské společnosti, doporučuje se obrátit na odborníky s relevantními znalostmi a zkušenostmi v oblasti čínského práva a podnikání. Takoví odborníci Vám mohou pomoci s analýzou a posouzením důvěryhodnosti společnosti a minimalizovat riziko neúspěšného podnikání v Číně.

Závěrem lze konstatovat, že ověření platnosti certifikátu registrace čínské společnosti je klíčovým faktorem pro minimalizaci rizik a ochranu Vašich investic v Číně. Mějte na paměti, že kromě ověření certifikátu je třeba provést detailní analýzu a posoudit další faktory, aby bylo možné úspěšně podnikat v Číně.