Vízum do Číny - obchodní vízum - typ M

Pokud žadatel žádá o obchodní vízum, typ "M", tak musí doložit součástí žádosti:

Zvací dopis - vydává zvoucí organizace na hlavičkovém papíře, psaný v čínském nebo anglickém jazyce. Musí obsahovat:

 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu;
 • informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy;
 • informace o zvoucí organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, oficiální kulaté (příp. oválné) razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za zvoucí stranu. Zvoucí osoba se musí podepsat svým skutečným jménem (v případě čínských občanů tedy v čínských znacích, případně přepisem pinyin). Podpisy ve formě západních přezdívek se neakceptují. Totéž platí i pro vysílací dopis.

nebo žadatelé, kteří se účastní veletrhu China Import and Export Fair (Canton Fair): pozvání vydané organizátorem veletrhu.

Vysílací dopis - vydává česká firma, jenž vysílá své zaměstnance do Číny a dodává se pouze v případě o vícevstupé vízum nebo pokud žádost podává cizinec.

Obchodní účel cesty, který musí obsahovat:

 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu;
 • informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy;
 • informace o vysílající organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení vysílacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za vysílající stranu;
 • u cizince navíc informace, kdy nastoupil do pracovního režimu a jestli má smlouvu na dobu určitou (tak do kdy) nebo neurčitou.

Vysílací dopis se vyžaduje také od OSVČ a jednatelů firem. V obou těchto případech je nutné navíc doložit výpis z živnostenského či obchodního rejstříku.

V případě žádosti o vícevstupé M vízum musí jak zvací dopis tak i vysílací dopis obsahovat informaci o tom, že žadatel bude žádat o vícevstupé M vízum, dále informaci o platnosti požadovaného víza a délce pobytu.

Informace ohledně vícevstupých víz najdete v našem článku.

Nejčastější chyby ve zvacích a vysílacích dopisech:

 • není popsán přesný účel cesty (business meeting je všeobecné);
 • vztah mezi čínskou a českou společností;
 • podpis v čínských znacích (Číňané používají často své anglické pseudonymy);
 • čitelné kulaté, červené razítko.

 

Stáhněte si vzory we WORDu: www.vizadociny.cz/vzoryZIP.

 

Vysílací dopis - vízum do Číny

Zvací dopis - vízum do Číny