OBCHODNÍ "M" VÍZUM DO ČÍNY

Pokud žadatel žádá o obchodní vízum typu "M", tak je nutné doložit součástí žádosti zvací a někdy i vysílací dopis. V tomto článku Vás upozorníme, na co si dát pozor při jeho vyplnění. Můžete si stáhnout vzory, které si následně upravíte.

Vízum do Číny - obchodní vízum - typ M

Zvací dopis (Invitation Letter)

Vydává zvoucí organizace na hlavičkovém papíře, psaný v čínském nebo anglickém jazyce. Musí obsahovat:

 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, národnost, státní příslušnost, číslo pasu;
 • informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy;
 • informace o zvoucí organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, oficiální kulaté (příp. oválné) razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za zvoucí stranu. Zvoucí osoba se musí podepsat svým skutečným jménem (v případě čínských občanů tedy v čínských znacích, případně přepisem pinyin). Podpisy ve formě západních přezdívek se neakceptují.

Žadatelé, kteří se účastní veletrhu např. China Import and Export Fair (Canton Fair) obdrží od organizátora výstav pozvání, které je taktéž akceptovalné čínskou ambasádou (vzor pozvání vydané organizátorem veletrhu).

Zvací dopis - vízum do Číny

Vysílací dopis (Sending/Broadcasting Letter)

Vydává česká, případně zahraniční firma (buď v českém nebo anglickém jazyce), jenž vysílá své zaměstnance do Číny. Dodává se pouze v případě o vícevstupé vízum nebo pokud žádost podává cizinec. Obchodní účel cesty, který musí obsahovat:

 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, národnost, číslo pasu;
 • informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy;
 • informace o vysílající organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení vysílacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za vysílající stranu;
 • u cizince navíc informace, kdy nastoupil do pracovního režimu a jestli má smlouvu na dobu určitou (tak do kdy) nebo neurčitou.

Vysílací dopis se vyžaduje také od OSVČ a jednatelů firem. V obou těchto případech je nutné navíc doložit výpis z živnostenského či obchodního rejstříku.

V případě žádosti o vícevstupé M vízum musí jak zvací dopis tak i vysílací dopis obsahovat informaci o tom, že žadatel bude žádat o vícevstupé M vízum, dále informaci o platnosti požadovaného víza a délce pobytu.

Nejčastější chyby ve zvacích a vysílacích dopisech:

 • není popsán přesný účel cesty (business meeting je všeobecné);
 • vztah mezi čínskou a českou společností;
 • podpis v čínských znacích (Číňané používají často své anglické pseudonymy);
 • čitelné kulaté, červené razítko.

Vysílací dopis - vízum do Číny

Stáhněte si vzory we WORDu: www.vizadociny.cz/vzoryZIP

Archiv obsahuje: vysílací dopis vzorzvací dopis vzorvysílací dopis zaměstnavatele vzorvzor zvacího dopisu do črzvací dopis do čr vzorzvací dopis pro cizince vzor.