UPOZORNĚNÍ: Od 18.10.2019 povinné otisky prstů | KORONAVIRUS aktuální informace

Seznam dokumentů pro získání čínského víza

Co všechno budete potřebovat pro zajištění víza do Číny?

K vyřízení víza do Číny
budete potřebovat

 • Originální cestovní pas a jeho kopii (barevná, případně černobílá) dvojstrany s fotografií. Musí mít platnost alespoň šest měsíců po návratu a min. 2 volnými stranami. Není nutné mít biometrický pas. Pokud je žadatel držitelem dvou či více občanství nebo dvou či více platných českých cestovních pasů, musí předložit všechny cestovní pasy a kopie dvojstran s fotografiemi. Po celou dobu vyřízení víza, zůstávají na ambasádě.
 • Vyplnit podle skutečnosti formulář "Žádost o vízum do Čínské lidové republiky" -> "New Application Form".
  - Formulář musí být vyplněn v anglickém jazyce bez diakritiky;
  - Musíte nahrát sken aktuální fotografie žadatele (bílé pozadí, bez brýlí). Pokud se fotografie nepodaří nahrát na třetí pokus, necháme ji nahrát ve vízovém centru;
  - U nerelevantních otázek doplnit N/A, případně „none“;
  - Praha psát jako Prague;
  - Roční příjem není potřeba vyplňovat;
  - Pokud někdo z rodičů již nežije, stačí uvést „dead“;
  - K rozpracované žádosti v systému se lze vrátit přes návratový kód.
  - V hotovém a vytištěném formuláři se nesmí ručně propiskou opravovat jméno, příjmení, národnost, datum narození a číslo pasu. Ostatní údaje se mohou doplnit případně opravit.
  - Videomanuál - Jak vyplnit žádost, včetně možnosti stažení vzoru.

  Po vyplnění a uložení formuláře, nám jej pošlete na kontrolu e-mailem (recepce@vizadociny.cz) v PDF formátu.

  V případě, že máte problém s vyplněním formuláře nebo chcete pomoci s jinými podklady (itinerář apod.), tak Vám jej za příplatek pomůžeme vyplnit. Nicméně je nutné, abyste nás kontaktovali v dostatečném předstihu před plánovaným odjezdem (min. 7 pracovních dnů) a sjednali si konkrétní termín a čas schůzky, aby se někdo z nás mohl žadateli osobně věnovat.
 • 1x Současná barevná originální fotografie (pouze na čistě bílém pozadí) pasového formátu, NElepit na formulář! Pouze přiložte.
 • Lidé, kteří často cestují (mají hodně razítek v pasu) např. do Turecka a podobné země, u kterých je obecný problém s terorismem. Platí to i v případě, že v těchto zemích byl žadatel více jak 30 dní v kuse (např. pracoval, studoval, atp.). Tito žadatelé musí vyplnit navíc tento formulář.
 • Při cestování dítěte (nezletilého), je nutné: Vyplnit žádost (+ přiložit fotografii) a podepsat (někdo z rodičů) na str. 8, bod číslo 9.1 + 9.2 (a vyplnit). Dodat letenku (nebo rezervaci) + souhlas rodičů s vycestováním do Číny – oba podpisy rodičů je třeba nechat ověřit buď u notáře nebo na poště (Czech POINT) + dodat úředně ověřenou kopii rodného listu (notář nebo Czech POINT). Taktéž je třeba dodat cestovní pojištění na celou dobu pobytu v Číně + do toho souhlasu dopsat větu, že veškeré náklady spojené s cestou jsou hrazeny (rodiči).
 • Od 18.1.2019 se musí všichni žadatelé o čínské vízum osobně dostavit na otisky prstů.

Letenky si můžete zarezervovat zde. Máme nulový servisní poplatek!

Dokumenty, jenž potřebujete navíc pro:

Doplňující informace

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat i další dokumenty. O udělení víza, jeho platnosti či o délce pobytu rozhoduje konzulární pracovník.


Žadatel o vízum do Číny zodpovídá za správnost osobních údajů, údajů o cestovních dokladech (číslo CP, datum vydání/platnosti) uvedených jak v žádosti o vízum, tak i ve zvacím dopise od zahraničního partnera, případně vysílacího dopisu.

Doba vyřízení

Standardní doba vyřízení čínského víza jsou 4 pracovní dny. Proto to nenechávejte na poslední chvíli. Pozor na čínské státní svátky a prázdniny, kdy je ambasáda zavřená.

Platnost víza

Maximálně 90 dnů od data vystavení víza, délku pobytu určuje ambasáda dle rezervace letenky.
Přičemž maximální pobyt na jeden vstup je 30 dnů (v ojedinělých případech může být i delší).

Vízum pro cizince žijící v ČR

Žadatelé, kteří nejsou držiteli českého pasu (cizinci) se musí vždy osobně dostavit do vízového centra (odebírají si otisky prstů). V případě, že chcete, abychom Vám s tím pomohli - kontaktujte nás.

Ostatní informace

Při žádosti českého občana o krátkodobé jedno-vstupé turistické či obchodní vízum může být k podání žádosti i vyzvednutí víza pověřena jiná osoba nebo cestovní agentura. Více vstupé a urgentní víza za Vás vyřídíme taktéž.

1 MĚSÍC

Optimální doba pro vyřízení víza před odletem do Číny.

Detailní informace o dalších typech víz (novinářské, studentské, atd.) ZDE