Cestování do Tibetu je možné pouze v rámci skupinové návštěvy organizované čínskou cestovní kanceláří.

Při žádosti o vízum je třeba předložit oficiální pozvání "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函, které vystaví Tibet Tourism Bureau.

Cestování do Tibetu: pro vstup do Tibetu potřebujete povolení ke vstupu, tzv. Tibet permit. Pro jeho získání kontaktujte Tourism Administration of the Tibet Autonomous Region (tel. 0086-891-6834313, fax. 0086-891-6834632) a při žádosti o vízum předložte vízovou notifikaci "Visa Notification Form" vydanou tímto úřadem.

Pokud neplánujete ambasádu informovat o návštěvě Tibetu, povolení je možno zařídit na místě v Číně, a to přes cestovní agenturu sídlící v Pekingu. Vyřízení víza trvá 5 pracovních dní. Kontakt Ms Bian (BJ Tibet Visa): sh6498@sohu.com