TURISTICKÉ "L" VÍZUM DO ČÍNY

Turistické

Ke standardní dokumentaci, budete navíc potřebovat:

 • Vytištěnou elektronickou letenku nebo rezervaci - obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení).
 • Detailní itinerář cesty po Číně (podle časového sledu, místa, pamětihodnosti apod. 2-3 památky na den).
 • Potvrzenou rezervaci o ubytování (pokud dodáváte rezervace z Bookingu, tak se ujistěte, že jsou tam uvedeny všechny jména osob, jenž budou ubytováni v daném pokoji).
 • U žadatelů s jiným než českým pasem (cizinci) doloží kopii i originál povolení přechodného / dlouhodobého / trvalého pobytu a potvrzení o zaměstnání a souhlas s čerpáním dovolené. Pokud cizinec nemá povolení k pobytu (občané EU ho nepotřebují), dokládají smlouvu o zaměstnání s čitelným razítkem a podpisem a smlouvu o ubytování nebo výpis z katastru. Současně přiloží obousměrnou letenku, případně rezervaci.
 • Žadatelé, kteří do Číny vstupují pěšky, na kole, na motorce, autem apod., žadatelé, kteří cestují do Číny za účelem horolezectví a žadatelé, kteří cestují do Tibetu či Sin-ťiangu (Xinjiang), předloží navíc oficiální pozvání "Invitation Letter for Tourist" 旅游邀请函--个人签证用 nebo "Invitation Letter for Tourist Group" 旅游邀请函--团体签证用 vydané čínskou autorizovanou cestovní kanceláří, např. www.cits.net.
 • Pokud je žadatel OSVČ, musí doložit aktuální výpis z živnostenského rejstříku (stačí stáhnout v PDF a vytisknout - není třeba úředně ověřit).
 • V případě, že je žadatel majitelem / jednatelem své firmy, je nutné doložit výpis z OR (stačí stáhnout v PDF a vytisknout - není třeba úředně ověřit).
 • V případě návštěvy příbuzných nebo přátel je nutné navíc doložit dokumenty:

  A) Zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující informace o zajištěném ubytování.
  B) U studentů aktuální a originální potvrzení o studiu s čitelným razítkem a podpisem.
  C) U pracujících originál potvrzení o zaměstnání + souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené. Vzor ke stažení.
  D) Aktuální výpis z vlastního účtu dokládající dostatečné finanční prostředky na cestu (min. 100 USD nebo ekvivalent v jiné měně / na den pobytu v Číně na osobu). Musí být vidět aktuální částka, datum, celé jméno.
  E) Cestovní pojištění na celou dobu pobytu v Číně.
   
 • V případě nezaměstnaných, na mateřské dovolené nebo důchodci je nutné navíc doložit dokumenty:

  A) Aktuální výpis z vlastního účtu dokládající dostatečné finanční prostředky na cestu (min. 100 USD nebo ekvivalent v jiné měně / na den pobytu v Číně na osobu). Musí být vidět aktuální částka, datum, celé jméno.
  B) Cestovní pojištění na celou dobu pobytu v Číně.