PRACOVNÍ "Z" VÍZA DO ČÍNY

Často se zaměňuje s obchodním vízem. Pokud cestujete do Číny za obchodem, kontrola zboží, apod., tak potřebujete obchodní vízum - týká se to i zaměstnanců z ČR, jenž jedou do Číny např. instalovat nějaké zařízení apod. - opět je to obchodní vízum.

Nicméně pokud jedete pracovat, přesněji uvedeno, pokud budete placeni čínským partnerem za provedenou práci v Číně, tak potřebujete pracovní vízum.

Pracovní vízum Z

Ke standardní dokumentaci, budete navíc potřebovat:

Práce nepřesahující 90 dní:

 1. Pobyt za účelem komerčních vystoupení nepřesahující 90 dní
 • originál a kopie souhlasu s komerčním vystoupením vydaný státním orgánem ČLR pro kulturní záležitosti spolu se zvacím dopisem
 • originál a kopie "Approval of Short-term Employment for Foreigners Working in P.R.China" 外国人在中国短期工作证明
 1. Ostatní práce nepřesahující 90 dní
 • vytištěná kopie "Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the P.R.China" 中华人民共和国外国人工作许可通知

Práce přesahující 90 dní:

 1. Nástup do zaměstnání, včetně zahraničních odborníků
 • vytištěná kopie "Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the P.R.China" 中华人民共和国外国人工作许可通知
 1. Technický personál provádějící těžbu ropy v pobřežních vodách
 • "Letter of Invitation to Foreigners for Offshore Petroleum Operations in China" 外国人在中华人民共和国从事海上石油作业邀请函 vydaný China National Offshore Oil Corporation
 1. Představitelé rezidentních zastoupení v Číně
 • "Registration Certificate of Resident Representative Offices" 常驻代表机构登记证明
 1. Pobyt za účelem komerčních vystoupení přesahující 90 dní
 • originál a kopie souhlasu s komerčním vystoupením vydaný státním orgánem ČLR pro kulturní záležitosti

V případě potřeby mohou být dále požadovány např.

 • strukturovaný životopis.
 • vysílací dopis od zaměstnavatele nebo jiné instituce.
 • originál zvacího dopisu z Číny a/nebo ostatních dokumentů.
 • případně jiné...

Apostilované dokumenty čínskou ambasádou umíme zajistit, v případě potřeby.