V zájmu zajištění bezpečnosti cestujících a omezení přeshraničního šíření epidemie onemocnění COVID-19 byla od 6. listopadu 2020 pro čínské a zahraniční cestující, kteří cestují z České republiky do Číny, tj. Česká republika je výchozí zemí, a tranzitují přes třetí zemi, zavedena povinnost podstoupit v ČR a v tranzitní zemi RT-PCR test a test na protilátky IgM (zkráceně „dvojí testování") a požádat velvyslanectví ČLR v ČR a velvyslanectví ČLR/konzulát v tranzitní zemi o vydání zdravotního kódu ( týká se čínských občanů) /prohlášení o zdravotním stavu (týká se cizinců).

Pro přesnou kontrolu, rychlejší a snadnější orientaci v požadavcích na vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu, vypracovalo naše velvyslanectví v níže uvedeném souboru (soubor bude v případě potřeby včas aktualizován, pokud se obsah předchozích příslušných oznámení bude lišit s tímto souborem, pak je závazný obsah tohoto souboru) komplexní shrnutí příslušných požadavků pro ty, kteří potřebují cestovat do Číny:

1. Příslušné požadavky pro cestování do Číny z České republiky

(1) Cestování z České republiky jako výchozí země

Velvyslanectví přijímá žádosti o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu pouze od těch, kteří cestují do Číny z ČR, tj. výchozí zemí je ČR. Pokud ČR není vaší výchozí zemí, pak žádáte o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu velvyslanectví ČLR/konzulát v příslušné výchozí zemi.

Držitelé cestovních pasů ČR, občanských průkazů ČR (týká se občanů ČR) nebo povolení k pobytu na území ČR, víz vydaných Českou republikou nebo jiných potvrzení o pobytu (vydanými příslušnými orgány ČR, týká se cizinců), jsou považováni za osoby, jejichž výchozí zemí při cestě do Číny je ČR.

Ve zvláštních případech, kdy skutečně pobýváte v ČR, ale nemůžete poskytnout výše uvedené příslušné dokumenty, informujte naše velvyslanectví o konkrétní situaci předem prostřednictvím e-mailu. Velvyslanectví bude tyto situace posuzovat individuálně.

(2) Požadavky týkající se tranzitu z České republiky do Číny

V současné době neexistují z ČR přímé lety do Číny. Všichni cestující mohou při cestě z ČR do Číny provést pouze jeden přestup, tj. Česká republika → tranzitní země (pouze jedna) → Čína. Pokud cestujete z ČR do tranzitní země letadlem nebo vlakem, musíte cestovat přímo do tranzitní země bez možnosti přestupu v jiných zemích. V případě skutečné nutnosti je možné v tranzitní zemi přestoupit mezi různými městy, tj. odletět do Číny z jiného města, než do kterého jste přicestovali z ČR. Pokud cestujete z ČR do tranzitní země autem, musíte jet přímo do tranzitní země a po cestě se nezdržovat.

2. Požadavky na „dvojí testování " v České republice

(1) Časové požadavky

Žadatelé musí v ČR podstoupit „dvojí testování" do 2 dnů před datem odjezdu do tranzitní země. Doba platnosti zprávy o testování se počítá od data odběru vzorků (ne od data vystavení zprávy). Pokud se datum odběru vzorků na protilátky IgM a RT-PCR test liší, pak se doba platnosti počítá od data odběru, který nastal dříve. Doba platnosti zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu se počítá dnem odběru vzorků + 2 dny.

Pokud například plánujete cestovat do tranzitní země 3. září, datum odběrů by mělo být v kterémkoliv dni od 1. září do 3. září (vzhledem k tomu, že odběrovým místům trvá určitý čas, než vydají příslušné zprávy, doporučujeme podstoupit odběr vzorků co nejdříve). Pokud podstoupíte odběry vzorků 1. září, pak bude zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu platné do 3.září 23:59:59 hod. (českého času).

(2) Požadavky k výběru odběrového místa

Žadatelé by měli podstoupit RT-PCR test a test na protilátky IgM v séru v odběrových místech, které jsou k tomuto určené Ministerstvem zdravotnictví ČR. „Dvojí testování" lze provést ve stejném místě nebo v různých odběrových místech.

Seznam odběrových míst zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví ČR lze nalézt zde:

https://testovani.uzis.cz/

Mnoho laboratoří, jako je Citylab a EUC, může provést detekci IgM protilátek proti N proteinu.

(3) Požadavky na údaje uváděné ve zprávě o testování

Zpráva o RT-PCR testu a testu na IgM protilátky v séru musí jasně obsahovat následující údaje:

1. Jméno a příjmení a datum narození/jméno a příjmení a číslo pasu/jméno a příjmení a číslo karty zdravotního pojištění a jiné identifikační údaje;

2. Datum odběru vzorku;

3. Výsledek testu (negativní nebo pozitivní);

4. Jméno a příjmení lékaře nebo název odběrové instituce, kontaktní informace, podpis a razítko.

Metodou odběru vzorků pro detekci nukleových kyselin musí být výtěr z nosohltanu (Výtěr z nosohltanu, Nosohltanu) nebo výtěr z krku (Výtěr z krku, výtěr z krku), nikoli ze slin (sliny, sliny) a detekční metodou musí být RT-PCR nebo PCR. Zpráva o provedeném testu musí jasně obsahovat výše uvedené informace.

Test na IgM protilátky musí provádět odborný zdravotnický personál prostřednictvím odběru vzorků ze žilní krve. Zpráva musí také obsahovat slova jako IgM, žilní krev, žilní, venózní, sérum apod.

Nezapomeňte, prosím, předem kontaktovat odběrové místo pro informace o typech testů, které může provádět, o čase potřebném k vydání zprávy apod.  a ujistěte se, že na zprávě budou uvedeny výše požadované údaje.

(4) „Dvojí testování" kojenců a malých dětí

Česká vláda zatím nevydala opatření, které by vyjímalo kojence a malé děti z povinnosti testování. Kojenci a malé děti, kteří žádají o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu, musí též podstoupit „dvojí testování" v souladu s výše uvedenými požadavky. Pokud je ze specifických důvodů skutečně nemožné provést odběr ze žilní krve u kojenců a malých dětí, pak je nutné předložit potvrzení od lékaře a testování protilátek IgM je nutné provést odběrem kapilární krve.

3. Způsob zpracování výsledků „dvojího testování"

Pokud je výsledek RT-PCR testu pozitivní, velvyslanectví nevydá zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu.

Pokud je výsledek RT-PCR testu negativní, pak způsoby zpracování pro různé situace jsou následující:

(1) Osoby, které nejsou očkovány proti onemocnění COVID-19

1. Pokud je výsledek testu na protilátky IgM pozitivní, velvyslanectví nevydá zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu.

2. Pokud je výsledek testu na protilátky IgM negativní a výsledek testu na protilátky IgG (je-li tento test obsažen ve zprávě) pozitivní, pak požádejte o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu v souladu s požadavky článku 8.

3. Pokud jsou výsledky testů na protilátky IgM a IgG (je-li IgG test zahrnut ve zprávě) negativní, můžete požádat o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu.

(2) Osoby, které mají dokončené očkování

Ti, kteří jsou očkováni vakcínami proti onemocnění COVID-19 schválenými Čínou nebo Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití nebo vakcínami, kterými se v současnosti očkuje a absolvovali všechny očkovací postupy, jsou po uplynutí doby 14 dnů považováni za osoby, které mají dokončené očkování.  Velvyslanectví nevydá zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu osobám, u kterých ještě neuplynula 14denní doba od dokončeného očkování.

Ti, kteří mají dokončené očkování proti onemocnění COVID-19, musí stále při cestě do Číny podstoupit „dvojí testování" v souladu se všemi výše uvedenými požadavky.

1. Pokud jste očkováni inaktivovanou vakcínou (jako je Sinopharm, Sinovac), můžete požádat o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu bez ohledu na výsledky testů na IgM a IgG protilátky (je-li tento test ve zprávě zahrnut).

2. Pokud jste očkováni neinaktivovanou vakcínou (jako jsou vakcíny Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson a AstraZeneca) a výsledek testu protilátek IgM je negativní (bez ohledu na výsledek testu protilátek IgG, pokud je ve zprávě zahrnut), můžete požádat o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu.

Pokud je výsledek testu IgM protilátek pozitivní (bez ohledu na výsledek testu IgG protilátek, pokud je ve zprávě zahrnut), je nutné absolvovat ještě test na detekci N proteinu IgM protilátek. Pokud bude výsledek negativní, můžete požádat o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu; pokud bude výsledek testu na detekci N proteinu IgM protilátek pozitivní, pak před podáním žádosti o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu počkejte, až se příslušný test protilátek změní na negativní.

RT-PCR test, test protilátek IgM a detekce N proteinu IgM protilátek nemusí být proveden ve stejné instituci.

Pokud jste očkováni neinaktivovanou vakcínou, můžete se nechat otestovat přímo na detekci N proteinu IgM protilátek bez nutnosti absolvování standardního testu na IgM protilátky. O vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu tedy můžete požádat na základě zpráv o absolvování testů RT-PCR a detekci N proteinu IgM protilátek.

4. Podání žádosti

Žadatelé by měli po získání zpráv s negativními výsledky „dvojího testování" co nejdříve požádat velvyslanectví o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu. Žádost by měla být podána minimálně 6 hodin před odjezdem z ČR. Pozdní podání může v důsledku ovlivnit cestovní itinerář a v tomto případě nese příslušnou odpovědnost žadatel.

(1) Jak podat žádost

Čínští občané musí podat žádost prostřednictvím mini programu WeChat „Mezinárodní verze zdravotního kódu prevence epidemie" a mohou podávat žádosti i za jiné čínské občany.

Cizinci podávají žádost prostřednictvím níže uvedené webové adresy, kde se po vstupu do přihlašovacího rozhraní (je nutné použít počítačový internetový prohlížeč, ne mobilní telefon), zaregistrují pomocí emailu a přihlásí (zapamatujte si zaregistrovaný e-mail a přihlašovací heslo) a mohou podávat žádosti i za jiné zahraniční občany:

https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/

(2) Požadavky na vyplnění aplikace

Vyplňte kompletně a přesně příslušné informace a přiložte následující:

1. Potvrzení o negativním RT-PCR testu

2. Potvrzení o negativním testu na IgM protilátky

3. Letenky/jízdenka na vlak/autobus (tzn. letenku/jízdenku z ČR do tranzitní země a letenku z tranzitní země do Číny. Pokud cestujete do tranzitní země autem anebo si budete kupovat letenku/jízdenku až v místě odjezdu, pak si připravte a přiložte cestovní itinerář, který bude obsahovat jméno a příjmení, číslo pasu, způsob, datum a čas přepravy z ČR do tranzitní země, a vlastnoruční podpis)

4. Platný doklad o povolení k pobytu na území ČR (týká se cizinců, kteří pobývají na území ČR, např. vízum, pobytová karta apod.).

5. Ti, kteří mají dokončené očkování proti onemocnění COVID-19, musí také přiložit certifikát o očkování a vyplněné „Prohlášení o očkování" podepsané žadatelem/zákonným zástupcem. „Prohlášení o očkování" (viz příloha).

Věnujte, prosím, zvláštní pozornost tomu, že výchozí země, tj. země odkud cestujete do Číny, je Česká republika. Pokud cestujete z ČR do tranzitní země autem nebo vlakem/autobusem, napište, prosím, v aplikaci do kolonky „Číslo letu z výchozí země" cesta autem nebo vlakem/autobusem a napište datum a čas odjezdu.

5. Kontrola

Velvyslanectví kontroluje všechny podané žádosti v časovém pořadí tak, jak byly podány, a to v pracovní dny během 6 hodin a mimo pracovní dobu (včetně víkendů a zákonných svátků) během 12 hodin. Prosíme o trpělivost a vyjma nouzových nebo specifických okolností nás, prosím, opakovaně nekontaktujte s dotazy na stav vaší žádosti, aby tak nedošlo k možnému zdržení průběhu vyřizování vaší žádosti nebo žádosti jiných.

Pokud je žádost schválena, může si žadatel zkontrolovat zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu prostřednictvím mini programu WeChat „Mezinárodní verze zdravotního kódu prevence epidemie " nebo se přihlásit na https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/ H5/. Po získání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu si, prosím, včas uložte snímek obrazovky pro pozdější odeslání k žádosti o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu z velvyslanectví ČLR/konzulátu v tranzitní zemi.

Pokud vaše žádost neprojde kontrolou, nebude vyhovovat požadavkům, pak se přihlaste do aplikace a přečtěte si naše připomínky. Po úpravě žádost znovu odešlete.

Pokud velvyslanectví nevydá zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu, znamená to, že žadatel prozatím nesplňuje podmínky pro cestu do Číny a je třeba znovu uspořádat nebo upravit itinerář cesty.

6. Cesta do tranzitní země

V zásadě by měl žadatel opustit ČR a cestovat do tranzitní země během doby platnosti zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu v souladu s deklarovaným itinerářem. Pokud žadatel odcestuje do tranzitní země před získáním zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu a přiložené dokumenty nebo jiné údaje nebudou splňovat požadavky a nebude možné vydat zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu, pak je příslušná odpovědnost za změnu itineráře na straně žadatele.

7. Žádost o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu pro druhou část cesty z velvyslanectví ČLR/konzulátu v tranzitní zemi

Poté, co žadatel získá zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu z našeho velvyslanectví a přicestuje do tranzitní země, musí zde znovu podstoupit „dvojí testování" a požádat o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu velvyslanectví ČLR/konzulát v tranzitní zemi. Konkrétní požadavky naleznete na webových stránkách příslušného velvyslanectví ČLR/konzulátu v dané tranzitní zemi.

8. Prevence a kontrola osob, které mají v anamnéze prodělané onemocnění COVID-19

Osoby, kterým bylo v minulosti diagnostikováno onemocnění COVID-19 anebo kterým nebylo onemocnění diagnostikováno, ale mají pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní protilátky IgM a IgG (kromě těch, u kterých byly zjištěny protilátky IgM a IgG z důvodu očkování) jsou v zásadě považovány za osoby s anamnézou dříve prodělaného onemocnění. V případě osob, které jsou očkovány neinaktivovanou vakcínou a mají pozitivní test na detekci N proteinu IgM protilátek se postupuje stejně jako u těch, kteří onemocnění prodělali.

V případě osoby, která má v anamnéze předchozí prodělané onemocnění a hodlá požádat o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu, je nutné nejprve požádat naše velvyslanectví o stanovení karantény a sledování zdravotního stavu. Karanténní doba a sledování zdravotního stavu bývá zpravidla 14 dnů, v případě zvláštních okolností může být přiměřeně prodloužena. Toto opatření se týká nejen těch, kteří v minulosti onemocnění prodělali, ale i těch, kteří mají pozitivní test z důvodu očkování. Doporučujeme, aby osoby, kterých se toto týká a mají v plánu cestovat do Číny, požádaly o zavedení karantény a sledování zdravotního stavu co nejdříve.

Postup je následující:

(1) Na e-mailovou adresu konzularniodd@seznam.cz zašlete žádost o stanovení karantény a sledování zdravotního stavu a současně zašlete skenem následující:

1. Max. 30 dnů staré diagnostické potvrzení o výsledku CT nebo RTG plic vydané místním zdravotnickým zařízením (těhotné ženy nemusí toto potvrzení předkládat). Datum diagnostického potvrzení o výsledku CT nebo RTG plic by mělo být pozdější než datum, kdy bylo onemocnění diagnostikováno anebo byl příslušný výsledek testu pozitivní.

2.Potvrzení o dvou negativních RT-PCR testech během 3 dnů (mezi odběry by měl být odstup nejméně 24 hodin). Datum potvrzení by mělo být pozdější než datum, kdy bylo onemocnění diagnostikováno anebo byl příslušný výsledek testu pozitivní.

3.Popis situace (tj. jméno a příjmení, číslo pasu, okolnosti onemocnění nebo okolnosti pozitivních výsledků a váš podpis), kopie pasu nebo jiného dokladu totožnosti, potvrzení o uzdravení (pokud existuje) apod.

(2) Po provedení kontroly dokumentů bude žadatel e-mailem vyrozuměn o stanovení karantény a sledování zdravotního stavu (konkrétní období karantény a sledování zdravotního stavu bude uvedeno v e-mailu).

(3) Po ukončení karantény a sledování zdravotního stavu je nutné, aby žadatel prostřednictvím e-mailu informoval naše velvyslanectví o svém zdravotním stavu.

1. Pokud nedojde k žádným nezvyklým změnám zdravotnímu stavu, může žadatel během 2 dnů před vycestováním z ČR absolvovat testování a na základě negativních výsledků RT-PCR testu a testu IgM protilátek požádat o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu. V případě pozitivního RT-PCR testu je nutné včas zahájit léčbu a po uzdravení znovu požádat o stanovení karantény a sledovat zdravotní stav. V případě pozitivních IgM protilátek je nutné znovu požádat o stanovení karantény a sledovat zdravotní stav, není nutné dokládat další CT nebo RTG plic ani dva negativní RT-PCR testy.

2. Pokud se v průběhu karantény a sledování zdravotního stavu projeví podezřelé příznaky jako kašel, horečka, průjem apod. je nutné včas absolvovat RT-PCR test.

① V případě negativního RT-PCR testu je nutná 14denní karanténa a sledování zdravotního stavu.

② V případě pozitivního RT-PCR testu je nutná včasná léčba a po uzdravení je nutné znovu požádat o stanovení karantény a sledovat zdravotní stav.

9. Zvláštní upozornění

(1) Globální situace epidemie onemocnění COVID-19 je v současné době stále vážná. Doporučujeme všem, kteří chtějí cestovat do Číny, aby komplexně posoudili rizika epidemie a cestovní náklady a necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné anebo v případech nouze a aby se, pokud možno vyhnuli dálkovému a přeshraničnímu cestování. 

(2) Po potvrzení data cesty by měli žadatelé iniciativně snížit kontakty s vnějším okolím, zůstávat co nejvíce doma, vyhnout se zbytečnému cestování, neúčastnit se skupinových aktivit, nechodit do přeplněných míst a vyhýbat se riziku infekce. Po absolvování testů byste měli zůstávat doma a v den cesty a po celou dobu se dostatečně chránit. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte včas lékařskou pomoc a podle situace včas upravte svůj cestovní itinerář.

(3) Vzhledem k tomu, že během víkendu většina odběrových míst v ČR vydává zprávy o testování s delší časovou prodlevou, některá místa nevydávají zprávy vůbec anebo příslušné testy neprovádějí, doporučujeme, pokud možno neplánovat cesty do tranzitních zemí ve dnech neděle, pondělí a úterý.

(4) S předstihem se, prosím, seznamte s imigrační politikou dané tranzitní země, příslušnými informacemi velvyslanectví ČLR/konzulátu v tranzitní zemi na požadavky pro vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu, případným seznamem určených testovacích institucí nebo institucí schválených velvyslanectvím ČLR/konzulátem v tranzitní zemi. Pečlivě zvolte trasu své cesty do Číny tak, abyste se vyhnuli situaci, že nebudete moci vstoupit do tranzitní země nebo nebude možné včas podstoupit „dvojí testování" a nesplníte požadavky velvyslanectví ČLR/konzulátu v tranzitní zemi a můžete tam uvíznout.

(5) Žadatelé musí pravdivě deklarovat své osobní údaje a předkládat pravdivé a platné zprávy o provedeném RT-PCR testu a testu na sérové protilátky IgM. Osoby, které úmyslně předloží padělanou nebo jinak pozměněnou zprávu o RT-PCR testu a testu na sérové protilátky IgM, se vystavují vážnému právnímu postihu v souladu se zákonem.

(6) Informační linka Velvyslanectví ČLR v ČR: +420-224322235. Hovory jsou přijímány v pondělí až pátek (vyjma státních svátků) v době od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. E-mailová adresa pro dotazy: konzularniodd@seznam.cz.

Příloha: Prohlášení o očkování

Zdroj: Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice (http://cz.china-embassy.org/cze/lsyw/202108/t20210826_9013896.htm), dne 2021-08-30 ve 20:27 hod.