Podívejme se tedy na čínské vízum a na něm uvedené položky

Platnost čínského víza

 • Category - typ kategorie víz, v našem případě "L" = turistické vízum
 • Issue Date - datum, kdy bylo vízum vydané
 • Expiry Date - datum, kdy končí platnost víza (musíte tedy vstoupit během 3 měsíců do Číny)
 • Entries - počet vstupů (01 - jeden vstup)
 • Duration of Stay - (např. 020 znamená, že můžete zůstat v Číně 20 dní)
 • Place of Issue - místo, kde bylo vízum vydané
 • Full Name - celé jméno
 • Sex - pohlaví "M", tedy muž (male, v případě ženy female "F")
 • Birth Date - datum narození
 • Passport Number - číslo cestovního pasu
 • Remarks - poznámky
 • V pravém dolním rohu AC... je uvedeno číslo čínského víza
 • Na levé straně je černobílá fotografie klienta
 • A zcela dle je směsice čísel a znaků :-)

 

JAK DLOUHO MOHU ZŮSTAT V ČÍNĚ?

Jakmile Vám ambasáda vlepí čínské vízum do Vašecho cestovního pasu, tak v případě jednoho vstupu musíte vstoupit do Číny během tří měsíců od vydání víza. Pak je vízum neplatné.

Vstoupíte do Číny a pak je třeba si ohlídat max. počet dnů, co tam můžete strávit. Pokud přesáhnete tuto dobu, můžete dostat do pasu razítko a v budoucnu byste mohli mít problém se opět podívat do Číny.

Pokud víte, že se potřebujete zdržet v Číně déle, existuje možnost prodloužení víz, zpravidla jen pro obchodní víza.

V případě, že dostanete dva vstupy, tak můžete opustit Čínu a pak se opět do ní vrátit (opět na určitý počet dnů uvedený v čínském vízu).

Existují i multi-vstupy na půl roku, rok až pět let. Tyto jsou pouze obchodního rázu, "M" víza.

Pokud máte multi-vstup, tak již není zapotřebí po dobu platného víza nic zařizovat (zvací dopisy apod.).

Po příletu do Číny se prokážete cestovním pasem a platným vízem, dostanete razítko a můžete vstoupit do země.