Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Platné k datu: 1.3.2023

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč?

Klient ručí za správnost dodaných podkladů a zároveň potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami poskytování služeb a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti JOUTRIP LTD, odštěpný závod, Václavské nám. 808/66, 110 00, Praha 1, Česká republika, IČ: 05431221 (dále jen „správce“), k jejich uchování a zpracování klientových osobních údajů zvláštní kategorie v rozsahu obsažené ve formuláři žádosti o vízum za účelem zprostředkování víz do Čínské lidové republiky.

Klient uděluje souhlas po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu nezbytně nutnou pro navazující účely zpracování. Dále souhlasí s tím, že klientovi údaje mohou být předány třetím subjektům, a to za účelem poskytnutí výše uvedené služby. Klient si je vědom svého práva tento souhlas odvolat bez udání důvodu, žádat výmaz či opravu údajů. V případě, že tento souhlas klient udělí za třetí osobu, prohlašuje, že je touto osobou zmocněn k poskytnutí jejích osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke zpracování jejích osobních údajů za výše uvedeným účelem.

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle Zásad zpracování osobních údajů správcem dostupných. V ceně víza jsou zahrnuty veškeré poplatky a ceny jsou uvedeny s DPH. Konzulární pracovník rozhoduje o udělení víza, jeho platnosti či o délce pobytu.

Komentáře nejsou na našem webu povoleny.