OBCHODNÍ "M" VÍZUM DO ČÍNY (Viza China)

Obchodní

Ke standardní dokumentaci, budete navíc potřebovat:

 • Zvací dopis, který je vydán zvoucí organizací/společností na hlavičkovém papíře, psaný v čínském případně anglickém jazyce a musí obsahovat jednotlivé body viz níže. Zvací dopis musí obsahovat čitelné (kulaté) razítko a podpis a může být zaslaný e-mailem v kvalitním rozlišení (originál není zapotřebí).

  Informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu.

  Informace o návštěvě Číny: účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy.

  Informace o zvoucí straně: název zvoucí organizace, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, kulaté razítko, celé jméno (v čínštině) a podpis odpovědné osoby za zvoucí stranu.

  Účel: detailní popis účelu, business meeting nemůže trvat 30dní (pokud nejede žadatel do pobočky svého zaměstnavatele) apod. měli by uvést o jakou spolupráci se jedná (nákup/tendr/servis strojů/školení zaměstnanců apod.). Pozn.: Důvod business meeting je široký pojem, tudíž detailní pojmenování spolupráce s čínskou firmou vyžadují u všech zvacích dopisů. Pokud to není specifikováno ve zvacím dopise nebo je obtížné získat nový dopis, zaměstnavatel může podat vysvětlení ve vysílacím dopise. Doporučujeme, aby zvoucí čínská firma zakomponovala do zvacího dopisu svoji obchodní činnost.

  Vztah mezi žadatelem a zvoucí firmou: musí být uveden název a kontaktní údaje vysílací firmy (většinou zaměstnavatel žadatele), vztah může být: prodávající/kupující, čínská pobočka české/zahraniční firmy apod...

  - Pokud je žadatel OSVČ doloží navíc vysílací dopis od firmy se kterou spolupracuje a která ho do Číny vysílá; pokud jede sám za sebe, napíše si tento dopis sám a doloží aktuální výpis z živnostenského rejstříku (stačí stáhnout v PDF a vytisknout - není třeba úředně ověřit).
  - V případě, že je žadatel majitelem/jednatelem své firmy, je nutné doložit výpis z OR (stačí stáhnout v PDF a vytisknout - není třeba úředně ověřit).
  - Finanční krytí: náklady by měla vždy hradit vysílací firma (zaměstnavatel), na zvacím dopisu i na formuláři by měli napsat, že hradí zaměstnavatel nebo sám žadatel. Pokud zvoucí firma napíše, že hradí náklady, měli by to upřesnit v dopisu (např. ubytování a strava).
  - Modelky, stážisti, fotografové a výroba filmů + reklam budou muset žádat o pracovní vízum s oficiálním zvacím dopisem a pracovním povolením.
  - Účastníci závodů nemusí žádat o pracovní vízum, pouze dodají navíc cestovní pojištění (u extrémních sportů např. horolezectví).
  - V žádosti o vízum do Číny bod 2.8. vztah k žadateli: Obchodní partner již nebude akceptován, nutno uvést přesně (např. dodavatel, odběratel, distributor, sesterská firma apod.).
   
 • Vysílací dopis doložíte, pokud žádáte o multi-vstupní víza (půl rok a více).
 • U žadatelů s jiným než českým pasem (cizinci) doloží kopii i originál povolení přechodného / dlouhodobého / trvalého pobytu a vysílací dopis. Pokud cizinec nemá povolení k pobytu (občané EU ho nepotřebují), dokládají smlouvu o zaměstnání s čitelným razítkem a podpisem a smlouvu o ubytování nebo výpis z katastru. Současně přiloží obousměrnou letenku, případně rezervaci.
 • Žadatelé, kteří se účastní mezinárodní konference, výstavy či sportovní akce musí předložit zvací dopis od organizátora akce z Číny nebo oficiální pozvání "Invitation Letter of Duly Authorized Unit", které je zapotřebí taktéž v případě multi-vstupu na 6. nebo 12 měsíců. Od 1. srpna 2016 musí být tento typ pozvání opatřen čárovým kódem v pravém horním rohu.
 • U pobytu nad 30. dnů (u běžného zvacího dopisu) je vždy vyžadován originál vysílací dopis zaměstnavatele (čitelné razítko a podpis) i u občanů ČR.
 • Konzulát taktéž kontroluje účel pobytu a vztah mezi zvoucí firmou a vysílací firmou přísněji než kdykoliv předtím. Pouze tendr, nákup a služební cesta na pobočku zaměstnavatele v ČLR se počítá jako obchodní vízum. Ostatní může být považováno jako krátkodobé pracovní vízum (potřeba oficiální dopis tzv.: „Approval of Short-Term Employment for Foreigners working in P. R. China“).
 • Podpis musí být v čínštině (ambasáda neakceptuje podpisy psané latinkou), taktéž Číňan/ka, který/á podepisuje zvací dopis musí být uvedené čínské jméno (ne, anglické).
 • Oválná razítka jsou akceptována u zvacích dopisů ze zahraničních firem sídlící v Guangdong provincie, městě Shenzhen. Čínské firmy musí mít kulaté razítko i v provincii Guangdong a městě Shenzhen.
 • Pokud máte problém se zajištěním zvacího dopisu, tak Vám ho rádi zajistíme. Kontaktujte nás.
 • V případě, že žádáte o urgentní obchodní vízum, musíte doložit (vystavenou) letenku!

Tipy obchodních víz

 • 1 vstup (30-90 dní)
 • 2 vstupy (30-90 dní)
 • půl roční multi-vstup (30-90 dní)
 • roční multi-vstup (30-90 dní)
 • 2 - 5 let multi-vstup (90 dní)

Sledujte aktuální podmínky získání obchodního, multi-vstupního víza.