JAK ZÍSKAT AKTUÁLNĚ VÍZA DO ČÍNY

Veškerá multi-vstupá víza vydaná před koronavirem jsou neplatná a je nutné žádat o vízum znovu. Klienti, co mají platné víza musí napsat Žádost o zneplatnění víza (DOCx, PDF).

Žádat mohou klienti pouze o OBCHODNÍ "M" víza (max. pobyt na jeden vstup je 90 dní). Vydání PRACOVNÍCH "Z" víz je do odvolání pozastaveno.

Vízové centrum je nyní pro veřejnost otevřené pouze ve středu dopoledne a to pouze po předchozí domluvě.

Před samotnou návštěvou je potřeba zaslat veškeré dokumenty elektronicky. Pokud budou všechny dokumenty v pořádku, VC zašle termín návštěvy. Vízum je pak hotové další týden ve středu.

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY:

 • Cestovní pas a kopie jeho dvoustrany s fotografií (okud jste držitelem dvou, či vice cestovních pasů, musíte je dodat všechny)
 • Současná barevná fotografie ve fyzické podobě (na bílém pozadí, bez brýlí)
 • Vyplněný a podepsaný formulář žádosti o vízum (video návod, jak vyplnit)
 • Zvací dopis PU/TE (Invitation letter PU/TE) - oficiální dopis vydaný čínskou vládou
 • Zvací dopis od čínské společnost
 • Podepsané Prohlášení o zdravotním stavu (DOC)

DALŠÍ DOKUMENTY

 • Pokud zvací dopis PU/TE (Invitation letter PU/TE) obsahuje žádost o vícevstupé vízum, je potřeba přiložit kopii vysílacího dopisu od zaměstnavatele, nebo jiné instituce. 
 • Držitelé jiného, než českého pasu musí poskytnout aktuální potvrzení o zaměstnání či studiu v České republice (např. Pracovní smlouva, potvrzení o studiu). 
 • U nezletilých osob je potřeba doložit rodný list (při podání ve Vízovém centru je nutný originál i kopie), souhlas obou rodičů s vycestováním nezletilé osoby do Číny. Oba rodiče se musí k podání žádosti osobně dostavit do Vízového centra. Tuto podmínku lze nahradit písemným souhlasem s vycestováním s notářsky ověřeným podpisem každého z rodičů nepřítomného u podání žádosti o vízum.

Více-vstupé vízum je možné získat pokud klient doloží PU Letter + zvací dopis + vysílací dopis = ve všech dopisech musí být uvedené stejný počet vstupů, např. 2 roky multivstup po 30 dnech.

Žadatelé ve věku od 14 do 70 let jsou povinni zažádat o vízum osobně z důvodů odebrání otisků prstů. 

Při pohybu ve Vízovém centru mějte prosím nasazenou roušku a následuje pokynů zaměstnanců Vízového centra.

Tyto naskenované dokumenty zašlete e-mailem na: recepce@vizadociny.cz

OBECNÉ POŽADAVKY

 • Od 31.8.2020 (pondělí) jsou čínští a zahraniční cestující, kteří nastupují na lety do Číny (včetně komerčních, dočasných, cargo, charterových apod. letů) z České republiky (včetně letů do třetích zemí), taktéž ti, kteří v České republice přestupují na let do Číny povinni do 3 dnů před nástupem na palubu letadla absolvovat test na COVID-19 a na základě negativního testu požádat o zelený zdravotní kód s logem "HS" (pro čínské občany) nebo potvrzení Prohlášení o zdravotním stavu (DOC). Letecká společnost bude před nástupem na palubu provádět kontrolu. Cestující, kteří nebudou spolňovat příslušené požadavky, nebudou k letu přijati. Doporučujeme cestujícím na letech do Číny mít s sebou pro kontrolu potvrzení o negativním testu na COVID-19.

PLATNOST TESTU A ODBĚRNÁ MÍSTA

 • Cestující jsou povinni se nechat otestovat na COVID-19 do 3 dnů před nástupem na palubu letadla. Velvyslanectví prozatím nemá stanovené testovací centrum. Cestující, kteří plánují v blízké budoucnosti cestovat do Číny, se mohou pro testování na COVID-19 obrátit na jakékoliv odběrné centrum uvedené na webové stránce Ministerstva zdravonictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center. Cestující kteří odlétají z jiných zemí a přestupují v České republice, jsou povinni test na COVID-19 v instituci určené nebo schválené čínským velvyslanectvím nebo konzulátem v dané zemi.

Jak vyřídit Prohlášení o zdravotním stavu (pro zahraniční občany)

Zahraniční občané, kteří mají v úmyslu cestovat do Číny z České republiky, zašlou po obdržení negativního potvrzení o testu na COVID-19:

 1. naskenovanou kopii platného cestovního pasu (stránky s pasovými údaji)
 2. potvrzení o negativním testu na COVID-19
 3. podepsané Prohlášení o zdravotním stavu (DOC) na e-mailovou adresu recepce@vizadociny.cz. Do předmětu e-mailu uveďte "HS + jméno a příjmení + datum odjezdu". Po provedené kontrole bude potvrzený sken Prohlášení o zdravotním stavu zaslán žadateli zpět e-mailem. Dokument si prosím vytiskněte a mějte s sebou na letišti. Věnujte prosím, pozornost době planotsti zdravotního prohlášení v době nástupu  do letadla a před nástupem na palubu letadla spolupracujte s leteckou společností při kontrole. Zahraniční občany v jiných zemích žádáme, aby si vyřídili Prohlášení o zdravotním stavu v souladu s požadavky čínského velvyslanectví nebo konzulát v dané zemi.

MĚLI BYSTE VĚDĚT

 • Při návštěvě vízového centra (osobní podání žádosti) se musí dotyčný(á) prokázat negativním PCR testem + je potřeba mít vytištěné potvrzení, SMS nestačí.
 • Před odletem - od 6.11.2020 - Oznámení o povinnosti předkládat potvrzení o negativním RT-PCR testu na SARS-CoV-2 a negativním testu na sérové​protilátky IgM při nástupu na lety do Číny, podrobné informace najdete na oficiální stránkách čínské ambasády http://www.chinaembassy.cz/cze/xwdt/t1828395.htm.
 • Po příletu do Číny je nutná 14-denní karanténa.
 • Aktuální cena za vízum do Číny.