NÁVŠTĚVNÍ "F" VÍZA DO ČÍNY

Ke standardní dokumentaci, budete navíc potřebovat:

 • Žadatelé, kteří se účastní mezinárodní konference, výstavy či sportovní akce musí předložit zvací dopis od organizátora akce z Číny nebo oficiální pozvání "Invitation Letter of Duly Authorized Unit", které je zapotřebí taktéž v případě multi-vstupu na 6. nebo 12 měsíců. Od 1. srpna 2016 musí být tento typ pozvání opatřen čárovým kódem v pravém horním rohu. Zvací dopis může být zaslaný e-mailem v kvalitním rozlišení (originál není zapotřebí).
  Informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu.
  Informace o návštěvě Číny: účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy.
  Informace o zvoucí straně: název zvoucí organizace, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, kulaté razítko, celé jméno (v čínštině) a podpis odpovědné osoby za zvoucí stranu.
  Účel: detailní popis účelu.
  Vztah mezi žadatelem a zvoucí firmou: musí být uveden název a kontaktní údaje vysílací firmy.
  Finanční krytí: náklady by měla vždy hradit vysílací firma (zaměstnavatel), na zvacím dopisu i na formuláři by měli napsat, že hradí zaměstnavatel nebo sám žadatel. Pokud zvoucí firma napíše, že hradí náklady, měli by to upřesnit v dopisu (např. ubytování a strava).
  Účastníci závodů nemusí žádat o pracovní vízum, pouze dodají navíc cestovní pojištění (u extrémních sportů např. horolezectví).
   
 • Vysílací dopis vydaný Vaší firmou, organizací, školou, univerzitou).
 • Obousměrnou letenku, případně rezervaci.
 • Podpis musí být v čínštině (ambasáda neakceptuje podpisy psané latinkou), taktéž Číňan/ka, který/á podepisuje zvací dopis musí být uvedené čínské jméno (ne, anglické).