Na základě dřívějšího příslušného oznámení, které zveřejnilo naše velvyslanectví a které se týká žádosti o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu, musí cestující odlétající z České republiky do Číny po získání potvrzení o dvou negativních testech, které musí být vydány jakoukoliv odběrovou institucí, která je uvedena na seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR, včas a v souladu s požadavky požádat o vydání zdravotního kódu / prohlášení o zdravotním stavu. Požadavky na podání žádosti o vydání zeleného kódu/prohlášení o zdravotním stavu se doplňují o následující:

1. Žadatelé by měli po obdržení potvrzení o dvou negativních testech co nejdříve požádat velvyslanectví o vydání zeleného kódu/prohlášení o zdravotním stavu. Příslušná žádost by měla být podána nejméně 4 hodiny před odjezdem z České republiky. Pozdní podání žádosti může ovlivnit plánovaný cestovní itinerář, tudíž odpovědnost za případné následky vyplývající ze zpoždění cesty apod. nese žadatel. Po obdržení zeleného kódu si včas uložte snímek obrazovky, abyste mohli požádat Velvyslanectví ČLR v tranzitní zemi o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu na druhou část cesty.

2. V současné době probíhá v České republice řádné očkování proti onemocnění COVID-19 a zvyšuje se počet očkovaných osob. Příslušné požadavky na testování cestujících do Číny, kteří již byli očkováni vakcínou proti onemocnění COVID-19, jsou následující:

(1) Ti, kteří očkování dokončili, jsou i nadále povinni podstoupit dvojí testování tak, jak je požadováno. Velvyslanectví v zásadě akceptuje žádost o vydání zeleného kódu těm, kteří absolvovali dvoudávkové očkování (osoby, které absolvovaly pouze jednu dávku, budou přijímány jako ti, kteří nebyli očkováni) po uplynutí 14 dnů od druhé dávky nebo jednodávkové očkování (např. Johnson & Johnson, čínská vakcína na bázi adenovirového vektoru CanSino a další vakcíny, které vyžadují pouze jedno očkování) po uplynutí 14 dnů od očkování. Pro vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu je nutné do aplikace nahrát kromě potvrzení o absolvování dvou testů také doklad o dokončeném očkování (v případě očkování dvěma dávkami po uplynutí 14 dnů nebo v případě očkování jednou dávkou po uplynutí 14 dnů) a případně „Prohlášení o očkování proti onemocnění COVID-19" podepsané žadatelem nebo zákonným zástupcem (konkrétní požadavky viz níže, prohlášení viz příloha). Těm, kteří budou splňovat příslušné požadavky, velvyslanectví po provedené kontrole vydá zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu.

(2) Pokud jste očkováni inaktivovanou vakcínou (například Sinopharm, Sinovac) a výsledky RT-PCR testu a testu na IgM protilátky jsou negativní, můžete požádat o zdravotní kód běžným způsobem. Při podávání žádosti prosím pravdivě vyplňte údaje o očkování a nahrajte certifikát.

Pokud je váš výsledek RT-PCR testu negativní a výsledek testu na IgM protilátky pozitivní, klikněte, prosím, na přílohu a stáhněte „Prohlášení o očkování", pravdivě jej vyplňte, vlastnoručně podepište a nahrajte prostřednictvím aplikace WeChat (mini aplet „Zdravotní kód") nebo webové verze programu („Prohlášení o zdravotním stavu) spolu s potvrzením o výsledcích obou testů a certifikátem o očkování ke kontrole.

Pokud je váš výsledek RT-PCR testu pozitivní, okamžitě zrušte cestu a buďte v karanténě nebo léčení.

(3) Pokud jste očkováni neinaktivovanou vakcínou (jako je Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson a AstraZeneca) a výsledky RT-PCR testu a testu na IgM protilátky jsou negativní, můžete požádat o zdravotní kód běžným způsobem. Při podávání žádosti prosím pravdivě vyplňte údaje o očkování a nahrajte certifikát.

Pokud je váš výsledek RT-PCR testu negativní a výsledek testu na IgM protilátky pozitivní, pak při testování 48 hod. před nástupem do letadla (RT-PCR a IgM protilátky) požádejte odběrovou instituci o provedení testu na detekci N proteinu IgM protilátek (v současné době provádí v České republice detekci N proteinů laboratoře Spadia a EUC). Testování není nutné podstoupit ve stejné odběrové instituci.

Pokud je výsledek testu na detekci N proteinu IgM protilátek negativní, klikněte na přílohu a stáhněte „Prohlášení o očkování", pravdivě jej vyplňte, vlastnoručně podepište a nahrajte prostřednictvím aplikace WeChat (mini aplet „Zdravotní kód") nebo webové verze programu („Prohlášení o zdravotním stavu) spolu s potvrzením o výsledcích testů RT-PCR, IgM protilátek, testu na detekci N proteinu a certifikátem o očkování ke kontrole.

Pokud je výsledek testu na detekci N proteinu IgM protilátek pozitivní, před podáním žádosti o vydání zdravotního kódu počkejte, až se příslušný test protilátek změní na negativní.

3. Zvlášť připomínáme: je nutné, aby se žadatelé po absolvování testů zdržovali doma. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte včas lékařské ošetření a upravte cestu do Číny podle svého zdravotního stavu.

Současná globální situace epidemie onemocnění COVID-19 je stále velmi vážná. Doporučujeme i nadále vyhnout se dálkovému a přeshraničnímu cestování, pokud to není nezbytně nutné a neodkladné.

Zdroj: Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice (http://cz.china-embassy.org/cze/lsyw/202111/t20211122_10451525.htm), dne 2021-06-16 ve 16:53 hod.