Pokud žádáte o turistická víza do Číny a jedete navštívit své příbuzné v Čínské lidové republiky, tak je nutné navíc doložit aktuální výpis z vlastního účtu dokládající dostatečné finanční prostředky na cestu (min. 100 USD nebo ekvivalent v jiné měně / na den pobytu v Číně na osobu).

V případě, že cestují manželé a pouze jeden z nich má účet v bance, tak majitel účtu napíše "Souhlas s využitím svého bankovního účtu" pro svoji ženu/muže. Nemusí být úředně ověřené.

Můžete doložit i screenshot viz vzor. Musí být vidět aktuální částka, datum, celé jméno.

Aktuální výpis z vlastního účtu pro získání turistických víz do Číny